Samorządowe Przedszkole Nr 165 w Krakowie

Aktywność dziecka

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 165

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Dzień aktywności dziecka w przedszkolu

Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

7.00– 8.30   Ranek

 

 • Zabawy indywidualne i małych grupkach (korzystanie z układanek i gier stolikowych)
 • Zabawy wg  zainteresowań dzieci 
 • z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych
 • Utrwalenie poznanych w przedszkolu wierszy i piosenek
 • Zabawy zorganizowane w kole i przy muzyce
 • Czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielkę
 • Ustalenie zasad i norm panujących w  grupie przedszkolnej
 • Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne

8.30 – 9.15   ŚNIADANIE

 

 • Przygotowanie do śniadania  - wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych

 • Czynności samoobsługowe

 • Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywani posiłków

 • Kulturalne zachowanie się przy stole

 • Spełnianie przez dzieci obowiązków – czynności porządkowe

9.15 – 10.15   ZAJĘCIA EDUKACYJNE

 • 9.15 – 9.45  Planowane, zintegrowane zajęcia wychowawczo dydaktyczne prowadzone w oparciu o podstawę programową i przyjęte programy wychowania przedszkolnego(dzieci młodsze; 3 i 4-letnie)
 • 9.15 – 10.15 Planowane, zintegrowane  zajęcia wychowawczo dydaktyczne prowadzone w oparciu o podstawę programową i przyjęte programy wychowania przedszkolnego (dzieci starsze; 5 i 6-letnie)
 • Ćwiczenia gimnastyczne w sali przedszkolnej lub w ogrodzie przedszkolnym (w sytuacji sprzyjającej pogody).
 • Zajęcia dodatkowe ( dzieci młodsze; 3 i 4-letnie).

9.45 – 11.15   ZABAWY NA POWIETRZU

 • 9.45 – 10.45 Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym (zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie  z urządzeń ogrodowych (dzieci młodsze)
 • 10.15 – 11.15 Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym (zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń ogrodowych  (dzieci starsze)
 • Obserwacje przyrodnicze i prace gospodarcze w ogrodzie przedszkolnym (bezpieczne korzystanie z narzędzi
  i przyborów, dzieci starsze)
 • Spacery i wycieczki poza teren przedszkola (zachowanie bezpieczeństwa)
 • Ustalenie zasad i norm panujących w  grupie przedszkolnej
 • W zależności od pogody – zabawy dowolne w sali oparte na spontanicznej aktywności dzieci oraz zabawy wspierające integrację grupy).

11.00 – 12.00  DRUGIE ŚNIADANIE

 • Czynności organizacyjno-porządkowe  - wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy
 • Wdrażanie do samodzielności
 • Spożywanie drugiego śniadania (zachęcanie do spożywania, komponowanie własnych kanapek).

12.00 – 13.30    RELAKSACJA   ORAZ REALIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH LUB

Z ZAKRESU POMOCY PSCYHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

 

 • 12.00 – 13.30 Leżakowanie  ( słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajkoterapia – (dzieci 3 letnie)
 • 12.00 – 12.30 Relaksacja, bajkoterapia, (dzieci 4- letnie i starsze)
 • Zabawy wg inicjatywy dzieci w kącikach tematycznych lub w pogodne dni zabawy
  w ogrodzie przedszkolnym
  (dzieci 4- letnie i starsze)
 • Ćwiczenia utrwalające poznane wiadomości oraz umiejętności dzieci
 • Zajęcia specjalistyczne w ramach udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej
 • Praca indywidualna lub w małych zespołach dzieci o charakterze stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym (dzieci 4- letnie i starsze).
 • Zajęcia dodatkowe (dzieci starsze; 5 i 6-letnie)
 • Religia wg oświadczeń rodziców ( dzieci 5 i 6-letnie)

13.30- 14.30   PRZYGOTOWANIE DO OBIADU I OBIAD

 

 • Czynności organizacyjno porządkowe oraz samoobsługowe dzieci w łazience
 • Obiad – praca nad prawidłowym posługiwaniem się sztućcami
 • Zwracanie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych pokarmów

14.30 – 17.00   ZABAWY WYNIKAJĄCE Z ZAINTERESOWAŃ DZIECI 

 

 

 • Zabawy w kącikach tematycznych wg zainteresowań dzieci lub zabawy w ogrodzie przedszkolnym w miarę sprzyjającej aury
 • Praca z zespołem dzieci o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym
 • Zajęcia specjalistyczne
 • Prace porządkowe oraz rozchodzenie się dzieci do domu.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.  Dz. U. 2017 poz. 356.

ZAJĘCIA DODATKOWE

  PONIEDZIAŁEK
  TAŃCE: 10.00-12.00
   LOGOPEDIA: 9.00-15.00
  WTOREK
  KOREKCYJNA: 12.00-15.00
  LOGOPEDIA: 9.00-15.00
  PPEDAGOG SPECJALNY  11.30-17.00
  ŚRODA
  PSYCHOLOG 8.00-14.00
  PPEDAGOG SPECJALNY  14.30-17.00
  CZWARTEK
  RELIGIA: 9.00-10.00
  SZACHY: 11.00- 13.00
  PIĄTEK
  RYTMIKA: 9.00- 11.00
 

HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI ORAZ WYCIECZEK W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 165

 W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

Lp.

Uroczystość/Impreza/wycieczka

Termin

Zasięg

1.

Witamy przedszkole

1 września 2023 r.

Wszystkie grupy

2.

Dzień Kropki

15 września 2023 r.

 Chętne grupy

3.

Akcja „Sprzątanie Świata”

15 września 2023 r.

Chętne grupy

4.

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

20 września 2023 r.

Wszystkie grupy

5.

Pierwszy Dzień Jesieni

25 września 2023r.

Wszystkie grupy

6.

Dzień Chłopaka

29 września 2023 r.

Chętne grupy

7.

Wycieczka do ZOO

2 październik 2023 r.

III, IV i V grupa

8. 

Światowy Dzień Zwierząt / Konkurs dla dzieci wraz z rodzicami

4 październik 2023 r.

Chętne grupy

9.

Światowy Dzień Uśmiechu

7październik 2023 r.

Chętne grupy

10.

Światowy Dzień Drzewa

10 październik 2023 r.

Chętne grupy

11.

Dzień Edukacji Narodowej

14 październik 2023 r.

Wszystkie grupy

12.

Dzień Marchewki

 13 październik 2023 r.

Wszystkie grupy

13.

Pasowanie na Przedszkolaka

26 październik 2023 r.

Grupa I

14.

Dzień Postaci z Bajek

5 listopad 2023 r.

Chętne grupy

15.

Święto Odzyskania Niepodległości

10 Listopad 2021r.

Wszystkie grupy

16.

Dzień Pluszowego Misia  25 listopad 2023 r. Wszystkie grupy

17.

Andrzejki  31 listopad 2023 r      Wszystkie grupy
 18. Dzień Św. Mikołaja      8 grudzień 2023 r.       Wszystkie grupy

19.

Teatrzyk Baśniowa Kapela 

"Sukienka Księżniczki Zosi"

     12 grudzień 2023

Wszystkie grupy

20.

Warsztaty Świąteczne Bożonarodzeniowe

Świąteczny tydzień przygotowań do Bożego Narodzenia / 

Wigilia w grupach

 20 grudzień 2023r. 

Wszystkie grupy

21.

Dzień z Babcią i Dziadkiem Styczeń 2024 r.

Wszystkie grupy

 22. Teatrzyk Baśniowa Kapela

  7.02.2024 r. godz. 9.30

Wszystkie grupy

24.

Bal karnawałowy

 luty 2024 r. Wszystkie grupy

25.

Walentynki w przedszkolu, robimy-  kartki dla wszystkich 8 luty 2024 r. Chętne grupy

26.

Tłusty Czwartek

14 luty 2024 r.

Wszystkie grupy

27.

Dzień Kota

17 luty 2024 r. 

Wszystkie grupy

28.

Dzień  Dinozaura 26 luty 2024 r. Chętne grupy

29.

Dzień Kobiet 8 marzec 2024 r. Chętne grupy

30.

Dzień Wody 21marca 2024 r. Chętne grupy

31.

Światowy Dzień Zespołu Downa – Kolorowe Skarpetki marca 2024 r. Chętne grupy

32.

Powitanie Wiosny

21 marca 2024 r. Chętne grupy

33.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

22 marca 2024 r.

Chętne grupy

34.

Wielkanocny Zajączek- Warsztaty Wielkanocne

Marzec 2024 r. Wszystkie grupy

35. 

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci 2 kwiecień  2024 r. Chętne grupy

36.

Międzynarorowy Dzień Sportu 4 kwiecień  2024 r. Chętne grupy

37.

Dzień Ziemi 23 kwiecień 2024 r. Wszystkie grupy

38.

                      Święto Pracy, Dzień Flagi Narodowej,                           Święto Konstytucji III maja Maj 2024r. 

Wszystkie grupy

39.

Święto Naszych Rodziców Maj 2024 r.  Wszystkie grupy

40.

Nasze święto - Dzień Dziecka 01 czerwiec 2024 r.  Wszystkie grupy

41.

Pożegnanie Starszaków Czerwiec 2024 r.

IV, V grupy

42.

Zakończenie Roku

30 czerwca 2024 r

Chętne grupy
       
 
PODANE DATY SĄ TERMINAMI PLANOWANYMI, KTÓRE MOGĄ ULEC ZMIANIE. O KAŻDEJ ZMIANIE BĘDZIEMY PAŃSTWA NA BIEŻĄCO INFORMOWAĆ.
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja.