Samorządowe Przedszkole Nr 165 w Krakowie

Dla rodziców

 

Style rodzicielskie

Środowisko, w jakim wychowują się dzieci jest kluczowym czynnikiem kształtowania się ich osobowości. Maccoby i Martin (1983) opracowali model opisujący style rodzicielskie i ich znaczenie dla dzieci.

Rodzice akceptujący, wrażliwi i skoncentrowani na dzieciach, przy akompaniamencie kontroli i wymagań wobec dzieci, prezentują autorytatywny styl wychowawczy. Tacy rodzice oczekują od dziecka rozsądnego i społecznie akceptowalnego (zgodnie z wiekiem dziecka) zachowania, przy czym tworzą mu przestrzeń na wyrażanie swoich opinii i biorą te opinie pod uwagę. Wychowane w tym stylu dzieci charakteryzują się niezależnością oraz asertywnością. Są towarzyskie, pogodne, współpracują z rodzicami i są nastawione na sukcesy.

 Rodzice wymagający, kontrolujący, lecz skoncentrowani na sobie i odrzucający swoje dzieci, prezentują autorytarny styl wychowania. Z jednej strony zapewniają oni poczucie bezpieczeństwa, poprzez kontrolę i stawianie granic, ale zachowaniom tym brakuje ciepła oraz dwukierunkowej komunikacji. Taki rodzic jest zamknięty na dyskusje i negocjacje, wymaga bezwzględnego posłuszeństwa. Wychowywane w ten sposób dzieci mają tendencję do wycofywania się w sytuacjach społecznych, brakuje im spontaniczności. Mogą być agresywne wobec rówieśników lub charakteryzować się dużą zależnością od drugiej osoby.

Kolejnym stylem wychowania, opisanym w powyższym modelu, jest styl pobłażliwy. Wywodzi się on z połączenia braku wymagań i kontroli z akceptacją i wrażliwością na potrzeby dziecka. Dzieci wychowywane w ten sposób są przeważnie pozytywne i zadowolone, ale brak im dojrzałości. Nie potrafią kontrolować swoich impulsów, nie mają do siebie zaufania, nie przestrzegają reguł społecznych. Wykazują również tendencje agresywne.

Ostatnim opisanym w modelu stylem, jest styl zaniedbujący. Rodzic prezentujący taki styl nie ma w stosunku do dziecka wymagań, nie interesuje się tym co dziecko robi, myśli i czuje. Unika komunikacji dwukierunkowej z dzieckiem. Brak granic i zaangażowania ze strony rodzica skutkuje słabą kontrolą emocjonalną dziecka. Takie dzieci bywają emocjonalnie labilne, trudno im się skoncentrować, nie interesują się aktywnościami społecznymi, unikają zobowiązań i nie przestrzegają reguł społecznych.

W zależności od warunków zewnętrznych rodzice mogą prezentować różne style na przestrzeni czasu. Znaczenie ma również ich nastrój, stosunek do dziecka i ogólne nastawienie wobec życia. Warto pamiętać, że interakcja z dzieckiem jest zawsze dwustronna - na zachowanie rodzica oddziałuje również zachowanie dziecka. Niektóre dzieci, z powodu takich czynników jak trudności związane z porodem, powikłania pourodzeniowe, choroby i wrodzone zaburzenia, mogą wymagać więcej cierpliwości i uwagi od otoczenia.

Opracowała: Angelika Chomicka -psycholożka

psycholog165@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Małe kroki ku wielkiej pewności siebie: jak budować pewność siebie i poczucie własnej wartości u przedszkolaków?

Przedszkolaki to grupa wiekowa, która przeżywa intensywny okres rozwoju. W tym kluczowym etapie życia dzieci kształtują swoją tożsamość, emocje i poczucie własnej wartości. Budowanie pewności siebie i poczucia własnej wartości jest istotnym celem w edukacji przedszkolnej, ponieważ stanowi fundament przyszłego rozwoju. W artykule tym przyjrzymy się, jak rodzice i nauczyciele mogą wspierać te dwie ważne sfery rozwoju psychicznego u przedszkolaków.

Rozumienie pewności siebie i poczucia własnej wartości

Aby pomóc przedszkolakom budować pewność siebie i poczucie własnej wartości, warto zrozumieć, czym te pojęcia są. Pewność siebie oznacza wiarę w swoje możliwości oraz poczucie, że można sobie poradzić w różnych sytuacjach. Poczucie własnej wartości jest przekonaniem, że jest się wartościowym i ważnym jako osoba. Te dwa elementy są ze sobą powiązane, ale nie są tożsame.

Pozytywna samoocena

Podstawowym elementem budowania pewności siebie i poczucia własnej wartości jest rozwijanie pozytywnej samooceny u dziecka. Nauczyciele i rodzice powinni skupić się na pozytywnych aspektach zachowań i osiągnięć dziecka, doceniając je i podkreślając. Komplementy i słowa wsparcia są ważne, ale równie ważne jest, aby dzieci mogły dostrzegać i doceniać swoje sukcesy i postępy.

Rozwijanie umiejętności

Budowanie pewności siebie u przedszkolaków obejmuje również rozwijanie ich umiejętności. Dzieci, które czują się kompetentne w wykonywaniu różnych zadań, budują pewność siebie. Warto zachęcać dzieci do próbowania nowych rzeczy i rozwiązywania problemów. Wspierajmy ich wysiłki, a nie tylko skupiajmy się na wynikach.

Co jeśli niepowodzenia są dla dziecka frustrujące i demotywujące? Warto jest pokazać na własnym przykładzie jak wygląda proces nauki i opowiedzieć dziecku o swoich początkach i związanych z nimi niepowodzeniach przy wykonywaniu nowej czynności. Ciekawym pomysłem, jest także podjęcie nowej aktywności wraz z dzieckiem i uczenie się równolegle z nim.

Zrozumienie emocji

Rozwój emocjonalny jest ściśle związany z pewnością siebie. Przedszkolaki uczą się rozpoznawania i zarządzania swoimi emocjami. Nauczyciele i rodzice mogą im w tym pomóc, rozmawiając z dziećmi na temat ich uczuć i dostarczając narzędzi do wyrażania emocji w zdrowy sposób. Dziecko najlepiej uczy się poprzez obserwacje i naśladowanie, dlatego warto samemu stosować się do zalecanych pomysłów i umiejętnie zarządzać własnymi emocjami. Ważne jest, aby dzieci wiedziały, że mogą sięgnąć po wsparcie i zrozumienie dorosłych, kiedy czują się zaniepokojone lub przygnębione.

Podsumowanie

Budowanie pewności siebie i poczucia własnej wartości u przedszkolaków to proces wymagający czasu i cierpliwości. To zadanie, które wymaga zaangażowania zarówno rodziców, jak i nauczycieli. Poprzez pozytywne podejście, wspieranie rozwoju umiejętności, rozmawianie o emocjach i stworzenie kochającego środowiska, możemy pomóc przedszkolakom rozwijać te istotne aspekty psychologiczne. W rezultacie, dzieci będą bardziej pewne siebie, zdolne do radzenia sobie z wyzwaniami i bardziej gotowe do dalszego rozwoju.

Opracowała: Angelika Chomicka -psycholożka

psycholog165@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

wydawałoby się, że postęp cywilizacyjny, poprawa warunków i nawyków higienicznych oraz wzrost wiedzy na temat wszawicy powinny wyeliminować jej występowanie, jednak to nadal problem, który pojawia się wśród dzieci. Zachęcamy do skorzystania z materiałów edukacyjnych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Departamentu Matki i Dziecka Państwowego Zakładu Higieny dotyczących profilaktyki i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży.

Z poważaniem,

Ewa Kisielewicz

PSSE Kraków

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adaptacja 2023/24

Szanowni Państwo,

Zapisaliście swoje dziecko do naszego przedszkola, dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem. Moment przekroczenia przez dziecko progu przedszkola jest niewątpliwie ważnym wydarzeniem w życiu całej rodziny, dlatego warto się do tego odpowiednio przygotować. Pierwszy krok dziecka w samodzielność często bywa trudny. Zatem musimy zrobić wszystko aby ułatwić dziecku przedszkolny start i dobrze przygotować do czekających je zadań.

            Niezwykle ważne w przygotowaniu dziecka na przyjście do przedszkola jest pozytywne nastawienie Was - Rodziców. Dziecko postrzega świat i zdarzenia Waszymi oczyma, Waszym nastawieniem, ale również obawami. Oczywiście każdy z nas ma prawo do lęku, niepewności, do łez. Zmiany bywają trudne, często są wyzwaniem, ale jednocześnie motorem do rozwoju samodzielności. Wasze pozytywne nastawienie, pozytywne komunikaty, pozwolą wyrobić w dziecku również pozytywny obraz przedszkola i pobytu w nim. Mówiąc o przedszkolu mówmy prawdę, można opierać się na opowieściach o własnych doświadczeniach lub na literaturze dla dzieci np. książka Reginy Dąbrowskiej „Będę przedszkolakiem”.

           W budowaniu gotowości dziecka do pozostawania w przedszkolu być może potrzebne będzie wprowadzenie kilku zmian w Waszym dotychczasowym rytmie dnia. Warto pozostawić malucha pod opieką rodziny lub znajomych na kilka godzin. Pozwoli to dziecku przywyknąć do tego, że nie jest stale pod Waszą opieką i nabrać pewności, ze zawsze wrócicie o wyznaczonej godzinie. Pomóżcie Państwo dziecku stać się samodzielnym. Bądźcie cierpliwi, kiedy będzie się długo samodzielnie ubierało, zakładało buty, jadło samodzielnie posiłki czy radziło sobie w toalecie. Bądźcie przy nim i wspierajcie je, ale nie wyręczajcie w tych czynnościach.

         To od nas, dorosłych w dużej mierze zależy, jak długo on będzie trwał. Wszyscy chcemy, aby wychowywane przez nas dzieci były radosne i wesołe, mądre i dobre, kochane i kochające. Pragniemy, aby „wystartowały” w życie z możliwie pełnym powodzeniem, dlatego też tak bardzo ważna jest  współpraca rodziców z nauczycielem w życzliwej i pełnej wzajemnego zaufania atmosferze. Mamy więc nadzieję, że z Państwa pomocą uda nam się taką atmosferę stworzyć dla dobra przyszłych przedszkolaków.

Wyprawka przedszkolna z grupy I

 Skompletujcie przedszkolną wyprawkę wspólnie. Wybranie koca z ulubionym bohaterem bajek, butów z ulubioną księżniczką czy bluzki z dinozaurem może stać się zachętą do wyjścia do przedszkola. Kiedy dziecko ma na sobie coś ulubionego czuje się wtedy pewniej.

Jako wyprawkę należy przygotować:

 • cienki koc 160x200  
 • małą poduszkę typu „jasiek”
 • pantofle na zmianę
 • komplet lub kilka kompletów ubrań i bielizny spakowanych do worka

Wszystkie rzeczy (w worku również) powinny być podpisane!

Jak  można ułatwić dziecku start w przedszkolu – rady dla rodziców

 • postaraj się w początkowym okresie, odbierać dziecko wcześniej (małe dziecko ma inne poczucie czasu i okres przebywania poza domem wydaje mu się bardzo długi),
 • nie mów dziecku, że przyjdziesz  po nie wcześniej, kiedy jest to niemożliwe ( w ten sposób stracisz jego zaufanie i zmniejszysz jego poczucie bezpieczeństwa),
 • nigdy nie strasz dziecka przedszkolem,  przeciwnie staraj się podkreślać jego dobre strony,
 • przyzwyczajaj swoje dziecko do urozmaiconych potraw, skończ z rozdrabnianiem pokarmów (trzylatek może już  swobodnie gryźć pokarm),
 • wdrażaj dziecko do przestrzegania umów i zasad,
 • sprawdź, czy  twoje dziecko potrafi samodzielnie wykonać proste czynności – samemu załatwiać potrzeby fizjologiczne, myć ręce, ubierać się. Jeśli ma problemy poćwiczcie razem i chwal je za każdy nawet najmniejszy sukces,
 • odzwyczajaj  dziecko od smoczków, pampersów, nocnika,
 • pozwól dziecku uczestniczyć w przygotowaniach do przedszkola (wspólne zakupy), daj  możliwość przyzwyczajania się do tych rzeczy w domu, aby w przedszkolu to wszystko nie było takie nowe, a już znajome i zarazem łatwe do rozpoznania,
 • jeśli dziecko miało mało kontaktów z rówieśnikami i innymi dziećmi nadrabiaj to teraz – zaproś do domu znajome dzieci lub wybierzcie się na plac zabaw (postaraj się nie wtrącać się do ich zabawy).

RADY NA PIERWSZE DNI W PRZEDSZKOLU

 • stosuj w przedszkolu krótkie pożegnania,
 • nie okazuj dziecku własnych rozterek zostawiając je w przedszkolu, (przekazujesz wtedy swoje lęki),
 • przygotuj dla dziecka wygodny strój do samodzielnego ubierania, który można pobrudzić,
 • nie wyręczaj dziecka, nawet gdyby wykonywało określone czynności niedokładnie,
 • nie zmuszaj dziecka  do  tego, by zawsze od razu opowiadało o tym, co wydarzyło się w przedszkolu, to powoduje niepotrzebny stres, poczekaj aż samo zacznie mówić,
 • nie pytaj dziecka, co i ile zjadło, ale bardziej, w co i z kim się bawiło,
 • staraj się  w miarę możliwości  skracać czas pobytu małego dziecka w przedszkolu  do 3 - 4 godziny (gdy dziecko już się przyzwyczai,  możesz go wydłużyć),
 • pozostaw w szafce w szatni dodatkowe ubrania, uprzedź dziecko, że gdy pobrudzi lub zmoczy ubranie, może przebrać się  w czyste. Jeśli dziecko zabrudzi ubranie nie miej do niego pretensji i staraj się  nie krytykować dziecka,
 • pozwól zabrać do przedszkola ulubiona zabawkę – przytulankę, to  często daje dziecku poczucie bezpieczeństwa, przypomina dom,
 • w rozmowach o przedszkolu staraj się podkreślać jego  dobre  strony, ale nie odbieraj dziecku prawa do własnej oceny życia przedszkolnego.  Dobrze jest pozwolić dziecku się wyżalić, wysłuchać jego relacji, podtrzymać je na duchu. Warto też rozpoznać trudne sytuacje i podkreślać, że podczas nieobecności mamy dziecko powinno szukać pomocy u swojej pani wychowawczyni
 • postaraj się nawiązać dobry kontakt i stała  współpracę z nauczycielami danej grupy. Warto dowiadywać się o rożne sprawy dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu.

ZAUFANIE

Wiemy, że powierzają nam Państwo swój najcenniejszy skarb. Będziemy się o niego troszczyć!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy do zapoznania się z informacją skierowaną do Państwa od ZUS.

Szanowni Państwo,

od 1 lutego 2023 r. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Wnioski o 500+ teraz również w aplikacji mZUS

W tym roku wnioski na nowy okres świadczeniowy można złożyć za pośrednictwem: bezpłatnej aplikacji mobilnej mZUS.

To łatwy i wygodny sposób na złożenie wniosku. Z aplikacji mZUS można korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikację można pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store.

Narzędzi dostępnych w ubiegłych latach:

 •  Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
 • portalu Emp@tia – opcja dla rodziców lub opiekunów, jeśli mają nr PESEL
 • bankowości elektronicznej, jeśli bank ma taką usługę – opcja dla rodziców lub opiekunów, jeśli mają nr PESEL.

Kiedy wypłata świadczenia

Termin wypłaty świadczenia jest uzależniony od daty złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. Osobie, która złoży go:

 • do 30 kwietnia 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.
 • w maju 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,
 • w czerwcu 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,
 • w lipcu 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca,
 •  w sierpniu 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od sierpnia.

500+ dla obcokrajowców

Świadczenie wychowawcze przysługuje zamieszkałym w Polsce obywatelom UE/EFTA i też pozostałym cudzoziemcom, o ile mają legalny pobyt w Polsce wraz z dostępem do polskiego rynku pracy. Do wniosku osoby te powinni dołączyć dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce wraz z dostępem do rynku pracy, np. kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją skierowaną do Państwa od ZUS.

Szanowni Państwo,

od 1 lutego 2023 r. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Wnioski o 500+ teraz również w aplikacji mZUS

W tym roku wnioski na nowy okres świadczeniowy można złożyć za pośrednictwem: bezpłatnej aplikacji mobilnej mZUS.

To łatwy i wygodny sposób na złożenie wniosku. Z aplikacji mZUS można korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikację można pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store.

Narzędzi dostępnych w ubiegłych latach:

 •  Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • portalu Emp@tia – opcja dla rodziców lub opiekunów, jeśli mają nr PESEL

 • bankowości elektronicznej, jeśli bank ma taką usługę – opcja dla rodziców lub opiekunów, jeśli mają nr PESEL.

Kiedy wypłata świadczenia

Termin wypłaty świadczenia jest uzależniony od daty złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. Osobie, która złoży go:

 • do 30 kwietnia 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.

 • w maju 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,

 • w czerwcu 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,

 • w lipcu 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca,

 •  w sierpniu 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od sierpnia.

500+ dla obcokrajowców

Świadczenie wychowawcze przysługuje zamieszkałym w Polsce obywatelom UE/EFTA i też pozostałym cudzoziemcom, o ile mają legalny pobyt w Polsce wraz z dostępem do polskiego rynku pracy. Do wniosku osoby te powinni dołączyć dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce wraz z dostępem do rynku pracy, np. kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

Świadczenia dla rodziny z ZUS

                                                                        

 

Brak dodanych wpisów