Samorządowe Przedszkole Nr 165 w Krakowie

Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Przyjmowanie deklaracji kontynuacji od dzieci uczęszczających odbywa się w sekretariacie przedszkola w dniach od 20.02 do 28.02.2023 r. w godzinach pracy sekretariatu. 

Od 1.03. do 31.03.2023r. będzie prowadzona rekrutacja dla dzieci starających się o przyjęcie do naszego przedszkola w roku szkolnym 2023/2024. Rekrutacja w formie elektronicznej przez stronę krakow.formico.pl, istnieje możliwość złożenia wniosku osobiście w godzinach pracy sekretariatu, tj. codziennie od 7.30 do 15.30.

Wszystkie informacje dostępne są na stronie  https://portaledukacyjny.krakow.pl w zakładce "rekrutacja".

 

____________________________________________