Samorządowe Przedszkole Nr 165 w Krakowie

O przedszkolu

NASZE PRZEDSZKOLE

 
 
 http://www.bip.krakow/PK165
 
 
BUDYNEK I OGRÓD:
 
 
 
 
 
 

WNĘTRZA PRZEDSZKOLA:

 

      

 

        

 

       

 

        

 
 

OPIS PRZEDSZKOLA

Przedszkole ma status przedszkola publicznego, czynne jestod godziny 7:00 do 17.00.

Dyrekcja dyżuruje i jest dostępna dla rodziców i stron w poniedziałki i środy

w godz. 15.00 - 17.00  

Sekretariat czynny od pon - pt w godz. 7.30 - 15.30

 

Przedszkole zostało założone w 1980 roku. Usytuowane jest w typowym osiedlu mieszkaniowym-Prądnik Biały. Nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty a organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków. Obiekt położony jest na osiedlu mieszkaniowym  Prądnik Biały w dzielnicy Krowodrza, w miejscu spokojnym i odległym od miejskiego hałasu.

Dzieci zgrupowane są w 5 oddziałach : 3, 3-4, 4-5, 5-6 i 6 latków. Każdy oddział liczy maksymalnie 25 dzieci. Przedszkole dysponuje 5 przestronnymi, jasnymi salami dydaktycznymi i salą do pracy indywidualnej z dzieckiem. Sale są wyposażone w sprzęt dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci. Od strony południowej budynku znajduje się duży ogród otoczony zielenią a w nim huśtawki, zjeżdżalnie, przeplotnie i dwie piaskownice. Po środku ogrodu znajduje się boisko do zabaw i gier sportowych pokryte miękką, bezpieczną nawierzchnią. W ogrodzie znajduje się także górka do zjazdu na sankach. Dzieci mogą korzystać z 3, 2 lub 1-go posiłku.

Nad wszechstronnym rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która w swych działaniach dydaktycznych wykorzystuje nowatorskie, aktywizujące metody pracy m.in. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, I. Majchrzak, Dobrego Startu, E. Mendozy, C. Freineta, de Bono, R. Labana, A.M. Kniessów, techniki relaksacyjne, P. Dennisona, C. Orffa. 

Nasi nauczyciele posiadają także dodatkowe kwalifikacje zawodowe z: języka angielskiego, logopedii, diagnozy i teriapii psychologiczno - pedagogicznej, wczesnego wspomagania rozwoju, oraz w zakresie zarządzania oświatą.

Nauczycieli w pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej wspiera kompetentny personel obsługowy.

Przedszkole stwarza dzieciom bezpieczne i przyjazne warunki wszechstronnego rozwoju fizycznego, poznawczo-emocjonalnego, społecznego i duchowego. Rodzice wychowanków mają wsparcie w roli wychowawczo-dydaktycznej, otrzymując rzetelną informację o rozwoju, osiągnięciach i problemach swoich dzieci. W placówce mogą skorzystać z konsultacji pedagogicznych,  psychologicznych i logopedycznych.

Jesteśmy przedszkolem, w którym wspólnie z rodzicami dbamy o bezpieczeństwo dzieci. Odkrywamy talenty dziecka w atmosferze dobrej zabawy. Rozwijamy w nich kreatywność, otwartość, chęć poznawania świata.

Promujemy osiągnięcia dzieci poprzez udział w konkursach i przeglądach. Realizując podstawę programową wszystkie dzieci uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego. Oferujemy bezpłatne zajęcia dodatkowe tj.: rytmika, tańce towarzyskie, gimnastyka korekcyjna i religia oraz zajecia szachowe dla dzieci starszych.

Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom, uwzględniając ich indywidualne potrzeby. Dzieci naszego przedszkola objęte są opieką pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną specjalistów z naszego przedszkola we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2. 

Program rozwoju przedszkola na lata 2019-2024 jako priorytet wskazuje przygotowanie dziecka do podjęcia nauki szkolnej poprzez kontakt z różnymi dziedzinami sztuki, wdrażając ich do twórczego myślenia i działania, rozwijania wyobraźni, ekspresji twórczej i rozwijania indywidualnych zdolności i zainteresowań. Programy przedszkolne ukierunkowane są na indywidualne potrzeby dzieci zdolnych, jak i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wychowujemy poprzez prawdę, miłość i dobro realizując własny program wychowawczy oraz adaptacyjny.

W przedszkolu obowiązują dopuszczone programy wychowania przedszkolnego realizujące podstawę programową: "Wokół przedszkola" autorstwa M.Kwaśniewskiej, W.Żaby-Żabińskieji J. Lendzion, oraz programy własne nauczycieli naszego przedszkola, tj. "English Words", "Uczę się i bawię z językiem angielskim", "Moje pierwsze słówka angielskie w zabawie", a także "Gimnastyka buzi i języka" - program logopedyczny.  Realizowane są także programy innowacji pedagogicznej opracowane samodzielnie przez nauczycielki naszego przedszkola: "Teddy's wonderland" - program języka angielskiego z elementami dramy, oraz "Krakowiaczek" jako poszerzenie oferty edukacyjnej naszego przedszkola.

Istotnym także zadaniem funkcjonowania i rozwoju naszego przedszkola jest  współpraca rozumiana jako wzmacnianie wspólnoty przedszkolnej (dzieci, rodziców, pracowników, lokalne środowisko) promująca przyjazne, życzliwe zachowania wobec siebie, wobec środowiska przyrodniczego, w tym także wzmacniania tożsamości regionalnej i narodowej oraz uczenia odróżniania dobra od zła.

Niemniej ważne jest także bezpieczeństwo rozumiane jako bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, bezpieczeństwo w sieci oraz zapewnienie bezpiecznych warunków pracy i zabawy dzieci.

Przedszkole bierze udział w projektach edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim takich jak:"Sprzątanie świata", "Zakrętki info", "Góra Grosza", "Zdrowo jem, więcej wiem" oraz "Jestem Eko- kształtuję środowisko".

W ramach pobytu dzieci w przedszkolu oferujemy różnorodne imprezy okolicznościowe na terenie naszej placówki tj.:"Powitanie Jesieni", "Dzień Marchewki","Dzień Zdrowej Kanapki", "Dzień Pluszowego Misia", "Dzień Sportu", "Andrzejki", "Bal Karnawałowy", "Święto Niepodległości", "Mikołaj", "Dzień Babci i Dziadka", Święto Rodziny, oraz wiele innych uroczystości i imprez (Pasowanie na przedszkolaka, Dzień przedszkolaka, Powitanie wiosny, Wielkanoc, Pożegnanie przedszkola).

Dzieci promują swoje umiejętności poprzez udział w konkursach artystycznych organizowanych przez krakowskie przedszkola, szkoły, Zarząd i Radę Dzielnicy IV oraz instytucje kulturalne Miasta Krakowa, gdzie zdobywają najwyższe nagrody i wyróżnienia. Przedszkole współpracuje także z Domem Pomocy Społecznej Seniora Naftowca jednakże z obecnej sytuacji pandemicznej zrezygnowaliśmy z odwiedzin pensjonariuszy Domu aby nie narażać ich na zachorowania.

Nasze przedszkole jest miejscem przyjaznym, przygotowującym dzieci do podjęcia nauki w szkole z nastawieniem na sukces, wychowuje troskliwych ludzi, wrażliwych na potrzeby innych, uczy tolerancji i akceptacji.

 
     Jesteśmy przedszkolem:
  • Pomagającym wszystkim dzieciom w pełnym rozwoju ich wrodzonego potencjału
  • Prowadzącym szeroki zakres działań, dzięki którym dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom dorosłego życia
  • Zapewniającym równość szans i respektowanie praw dziecka
  • Wspierającym pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie i rozpoczynającym się już w przedszkolu
  • Wspierającym ducha partnerstwa między dziećmi i nauczycielami, między rodzicami a przedszkolem, między społecznością lokalną a przedszkolem
  • Zapewniającym dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia, w dobrze wyposażonym budynku przedszkola
 
 

GRUPY W ROKU 2023/2024 

Grupa I 

 Żabki

 

Grupa II

Zajączki
 

Grupa III

 
 
Grupa IV

Kotki

 

Grupa V

Krakowiaczki