To takie proste!
Samorządowe Przedszkole Nr 165 w Krakowie
Strona głowna  /  Aktualności
Aktualności

Drodzy Rodzice

Podajemy harmonogram zebrań grupowych w naszym przedszkolu:

Grupa I Krakowiaczki: 04.09.2020 r. (piątek)

Grupa II Słoneczka: 10.09.2020 r. (czwartek)

GRUPA III Wiewiórki: 03.09.2020 r. (czwartek)

GRUPA IV Żabki: 07.09.2020 r. (poniedziałek)

GRUPA V Misie: 08.09.2020 r. (wtorek)

Prosimy by każdy Rodzic na spotkanie miał długopis oraz prawidłowo założoną maseczkę. Przed wejściem na salę prosimy zdezynfekować ręce.

Zebranie w każdej grupie rozpoczyna się o godz. 17.00


Drodzy Rodzice

Poniżej znajduje się nowa procedura przyprowadzania oraz odbioru dziecka z przedszkola, dostosowana do wytycznych z MEN i GIS. Prosimy zapoznać się z treścią dokumentu przed 1 września 2020 roku.

PROCEDURA

 


Szanowni Państwo

 

W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym bardzo proszę o przynoszenie do 18 września  zaświadczeń lekarskich z konkretnym wskazaniem wady postawy dla dzieci, które w roku szkolnym 2020/2021 będą uczęszczały na Gimnastykę Korekcyjną.

Informacja, iż dziecko może lub powinno uczęszczać na gimnastykę korekcyjną nie jest wskazaniem wady postawy.

Zaświadczenia proszę przekazywać do Sekretariatu przedszkola.

Zaświadczenia  przyniesione w poprzednim roku szkolnym dotyczyły roku szkolnego 2019/2020 i nie będą mogły być podstawą do wpisania dziecka na listę dzieci korzystających z Gimnastyki Korekcyjnej.

 

Mgr Katarzyna Gurniak


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

  ADAPTACJA 2020/2021

 

Drodzy Rodzice  trzylatków!

Nadszedł czas letnich miesięcy, które zazwyczaj kończą przedszkolny rok edukacji. Wtedy też rozpoczynają się spotkania dla przyszłych przedszkolaków i ich rodziców. Są to tzw. dni adaptacyjne, podczas których dzieci mogą poznać swoją salę, nauczycielki, innych rówieśników. Sytuacja pandemii i obostrzeń sanitarnych z tym związanych zmieniła naszą rzeczywistość, zmieniła także sposób, w jaki jest możliwe przygotowanie dzieci do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej.

 

W zakładce „Dla Rodziców” przybliżyć Państwu zagadnienia związane z adaptacją do przedszkola oraz przygotowaniem dziecka i całej jego rodziny do tej nowej sytuacji.

 

 


Wakacyjne życzenia 

 

 

 

 


 

Z okazji Dnia Ojca

wszystkim kochanym tatusiom życzymy 

uśmiechu, radości, miłości ze strony swoich pociech

i rozpierającej dumy z ich codziennych sukcesów.

 

 

 


 

 

 


 

Organizacja Pracy Samorządowego Przedszkola Nr 165 w Krakowie w sytuacji zagrożenia Covid – 19

 

GODZINY PRACY GRUP  22.06. - 26.06.2020r.

 

 Grupa A:  od poniedziałku do piątku 7.00 - 17.00 

Grupa B:  od poniedziałku do piątku 8.00 - 16.00

    Grupa C:  od poniedziałku do czwartku 8.00 - 17.00

                                                   piątek 8.00 - 16.00

Grupa D:  od poniedziałku do piątku 8.00 - 16.00

 

Prosimy przyprowadzać dziecko wyłącznie w godzinach pracy grupy do której zostało zakwalifikowane. Dzieci powinny być przyprowadzone rano do godz. 8.30.

 

  

 


 

Organizacja Pracy Samorządowego Przedszkola Nr 165 w Krakowie w sytuacji zagrożenia Covid – 19

 

 

 GODZINY PRACY GRUP  18.05. - 22.05.2020r.

 

Grupa A:  od poniedziałku do piątku 7.00 -17.00 

 

Grupa B:   poniedziałek od 7.30 - 16.30

                 od wtorku do piątku 7.30 - 17.00

 

Grupa C:   od poniedziałku do czwartku 8.00 - 17.00

                   piątek 8.00 - 16.00

 

Zastrzega się możliwość zmiany organizacji pracy wynikającej z bieżącej sytuacji np. choroby pracownika. 

 

Prosimy dziecko przyprowadzać wyłącznie w godzinach pracy grupy do której dziecko zostało zakwalifikowane. Dzieci powinny być przyprowadzone rano do godz. 8.30.

Pracujemy w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi. Prosimy dokładnie zapoznać się z procedurami obowiązującymi w przedszkolu.


W poniedziałek należy dostarczyć oryginał Wniosku Zgłoszenia Woli Uczęszczania Dziecka do Samorządowego Przedszkola Nr 165 w Krakowie w sytuacji zagrożenia Covid-19. 

Informacje dotyczące kwalifikacji do poszczególnych grup otrzymacie Państwo pocztą elektroniczną.

 


 

Szanowni Rodzice

 

Przedszkole jest w tym momencie na etapie realizacji zaleceń:

  1. Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli z dnia 30.04.2020r.

  2. Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
    w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wydane na podstawie art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322,374 i 567)

  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 792)

Jeżeli organ prowadzący wyrazi zgodę i zrealizowane zostaną wszystkie zalecenia, prawdopodobnie przedszkole zostanie otwarte w dniu 18.05.2020 r. Dokładna informacja potwierdzająca wznowienie pracy przedszkola zostanie umieszczona na stronie internetowej w piątek 15.05.2020r.

Proszę zapoznać się z procedurami obowiązującymi na terenie przedszkola w czasie zagrożenia epidemicznego  COVID-19.  

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci w czasie COVID-19

Procedura postępowania na wypadek zakażeniem COVID-19

Procedura korzystania z ogrodu przedszkolnego COVID-19

Procedury BHP

 

Chcąc zgłosić dziecko, aby korzystało z usług przedszkola w czasie zagrożenia epidemicznego COVID-19 proszę zapoznać się i wypełnić wniosek. WNIOSEK ZGŁOSZENIA WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA należy odesłać na adres mailowy przedszkola: przedszkole165@interia.pl do dnia 14.05.2020r.  do godz. 12.00.

Przysłane wnioski zostaną zweryfikowane i na tej podstawie zostanie zaplanowana praca przedszkola.

Link do wniosku

Wyniki weryfikacji zostaną przesłane drogą mailową wszystkim zainteresowanym 15.05.2020 r.

 

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W FUNKCJONOWANIU PRZEDSZKOLA

 

ORGANIZACJA PRACY:

Ze względów braku możliwości zapewnienia opieki dla wszystkich dzieci, zostaną uruchomione 3 sale dydaktyczne. Maksymalna liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej uzależniona jest od powierzchni sali (minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 dziecko i opiekuna, powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów znajdujących się w niej – zalecenia GIS). Godziny funkcjonowania poszczególnych grup w dniach 18.05.2020r.-22.05.2020r. będą ogłoszone po zakwalifikowaniu dzieci. Zastrzega się możliwość zmiany organizacji pracy wynikającej z bieżącej sytuacji. 

 


 

KOMUNIKAT

W dniach 11.05. – 15.05. 2020r. zostają zawieszone zajęcia w przedszkolu,  w trybie określonym w § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. ( Dz.U. 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.). Mając na uwadze opublikowane na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej wytyczne Ministerstwa Zdrowia, GIS i MEN dla przedszkoli, w tym czasie przygotowywane będą odpowiednie warunki i procedury, aby zapewnić bezpieczne warunki pobytu dzieci w  przedszkolu.

Dalsze informacje będą przekazywane na bieżąco.


 

KOMUNIKAT

W dniach 6 maj – 8 maj 2020r. zostają zawieszone zajęcia w przedszkolu,  w trybie określonym w § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. ( Dz.U. 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.). Mając na uwadze opublikowane na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej wytyczne Ministerstwa Zdrowia, GIS i MEN dla przedszkoli, w tym czasie przygotowywane będą odpowiednie warunki i procedury, aby zapewnić bezpieczne warunki pobytu dzieci w  przedszkolu.

Dalsze informacje będą przekazywane na bieżąco.

 


 

„Informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”

 

Drodzy Rodzice, 

 

/dotyczy Rodziców dzieci 6-letnich, które w roku szkolnym 2020/2021 rozpoczynają naukę w szkole podstawowej/

 

Na podstawie § 3 ust. 7 i 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r., poz. 1700), zostały przygotowane przez nauczycieli „Informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”, na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci w przedszkolu do 11 marca 2020 r.

Informacja przeznaczona jest dla Rodziców i nie ma obowiązku przedkładania jej w szkole, zatem ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy o odbiór w późniejszym terminie. Gdyby zaistniała konieczność odbioru tego dokumentu, można to zrobić 29.04.2020 /środa/ w godz. 9.00- 12.00 w sekretariacie przedszkola, bądź w innym dogodnym dla Państwa terminie po wcześniejszym umówieniu terminu.

 

Dziecko gotowe do podjęcia nauki w szkole powinno: (według podstawy programowej wychowania przedszkolnego)-pdf:

https://1drv.ms/b/s!ApG-3SRsuMWmgppslvPp18ppHqRIEA?e=VF3Hy8

 

 

 


 

Kreatywne Działania w Czasie Kwaranntanny

 

Minął już miesiąc odkąd przedszkole pozostaje zamknięte dla przedszkolaków. Cieszymy się, że mimo wszystko nasze przedszkolaki ciekawie spędzają czas.

Beniamin z grupy II i Maciej z grupy III wzieli udział w konkursie pt. "Festiwal kwarantanny" organizowany przez Miasto Kraków i Radio RMF, filmiki zdobyły wyróżnienia- Gratulujemy.

 

Beniamin wraz z rodziną zaaranżował autorską piosenkę z ciekawą oprawą choreograficzną. Efekt ich twórczych działań możemy zobaczyć poniżej:

 

 

Maciej przygotował z siostrą i tatą animację poklatkową z klocków Lego. Zapraszamy do obejrzenia filmu konkursowego:

 


 

Bronio z grupy V w filmiku, który zdobył wyróżnienie zaprezentował swoje umiejętności sportowe i pasję do Judo, zachęcając do aktywności fizycznej.

Brawo Bronuś!

link do filmu na facebooku:

https://www.facebook.com/100026185266357/videos/517016779181160/

 


 

Informuję, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej funkcjonowanie przedszkola

zostaje ograniczone

do 26 kwietnia 2020 r.

 


 

 

 

 


 

Drodzy Rodzice,

 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 165 w Krakowie informuje, że od 25 marca 2020r do 10 kwietnia 2020r realizacja zadań przedszkola odbywać się będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. poz. 493). Będziecie Państwo informowani o dostępnych materiałach i możliwych formach  realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez dziecko w domu za pomocą strony internetowej naszego przedszkola oraz skrzynek mailowych poszczególnych grup. 

W obecnej sytuacji Państwa rola - rodziców, którzy wspierają swoje dzieci w uczeniu się w domu – nabiera nowego znaczenia. Pamiętajmy, że ten szczególny czas powinien być przeznaczony nie tylko na naukę, ale przede wszystkim na rozwijanie pasji i zainteresowań dziecka oraz zabawę, odpoczynek i wzmacnianie relacji rodzinnych.

 

Propozycje działań  i zabaw do wykorzystania przez Państwa dla dzieci są zamieszczane na naszej stronie internetowej w zakładce Nauczanie zdalne.

Serdecznie zachęcam wszystkich Rodziców do odwiedzania naszej strony i korzystania z propozycji Nauczycieli.

 

 

 


 

Drodzy Rodzice,

Przesyłamy Wam pomysły na zabawy z dziećmi, bo edukacja trwa nadal :)  Wiemy, że doskonale potraficie bawić się z dziećmi. Chcemy jednak Was zainspirować, wskazać sposoby spędzenia czasu z dziećmi, by w jakiś sposób pomógł w tej trudnej sytuacji. Tęsknimy za dziećmi i chociaż wirtualnie chcemy mieć z Wami kontakt, dlatego każda nauczycielka wysyła na skrzynkę grupową propozycje zabaw.

Pozdrawiamy serdecznie

Nauczycielki Przedszkola nr 165

 

 


 

DRODZY RODZICE !
 
Od 12 marca do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone, co oznacza, że w tym okresie w naszym przedszkolu nie będą prowadzone zajęcia wychowawczo – dydaktyczne.
To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się
koronawirusa.
W związku z powyższym 12 i 13 marca w naszym przedszkolu będą prowadzone zajęcia opiekuńcze,
a od 16 marca wychowankowie i uczniowie nie przychodzą
do przedszkoli i szkół.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa:
www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

 


 

 

 

DO HYMNU

 

Nasze Przedszkole bierze udział w ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej

„Szkoła do hymnu”.

W związku z tym 8 listopada (piątek) o godzinie 11 11  dzieci i pracownicy Przedszkola

wspólnie odśpiewają „Mazurka Dąbrowskiego”.

Bardzo prosimy, aby dzieci w ten dzień były ubrane w barwy narodowe.

 

Dziękujemy

 


 

 

www.krakow.pl/ekologiczni


 

DRODZY RODZICE PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z INFORMACJĄ PONIŻEJ:

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole165.krakow/uchwala-rmk-2088700.pdf

 


 

Informacja na temat umów wynajmu, dzierżawy pomieszczeń i terenów szkolnych

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole165.krakow/edytowalna-wersja-tabelki-dolaczonej-do-pisma-2.xls

 


 

 

DRODZY RODZICE ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z TREŚCIĄ ARTYKUŁU, KLIKAJĄC NA PONIŻSZY LINK:

 

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole165.krakow/zjzro-warzywach-korzeniowychfinal.pdf

 

 


UWAGA RODZICE!!!!

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDUJĘ SIĘ PONIŻEJ:

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole165.krakow/ulotka-uczen-na-szostke.pdf

 


 
WPŁAT ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU NALEŻY DOKONYWAĆ NA NOWY NUMER KONTA:
 
61 1020 2892 0000 5702 0590 5247
 
 
 

 
 
 
 
"Informacje o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu w Krakowie"
 
 
 
www.malopolska.pl/Obywatel/EKO-prognozaMalopolski/Malopolska/Strony/default.aspx
 
 


 
ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ PRZEDSZKOLA
 
images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole165.krakow/oferta-przedszkola(1).pdf
 
 

 DRODZY RODZICE

Nasze przedszkole bierze udział w akcji "Zbieramy zakrętki". Chcemy pomóc przyrodzie ale przede wszystkim dzieciom niepełnosprawnym, które tej pomocy potrzebują. Jeśli macie Państwo ochotę przyłączyć się do akcji zapraszamy serdecznie. Każdy kilogram zakrętek jest cennym nabytkiem. Wystarczy zbierać w domu zakrętki plastikowe z butelek po wodzie mineralnej, napojach, sokach itp., natępnie przynieść do naszego przedszkola skąd trafią do osób koordynujących akcję "Zbieramy zakrętki".

Bardzo dziękujemy za serce włożone w pomoc dzieciom i przyrodzie!!!!

 
Więcej informacji na temat akcji znajdziecie Państwo na stronie www.zakretki.info


 

 
 
 
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2020-09-02